Organizátor:

3via, s.r.o., zastoupená Mgr. Pavlem Ševčíkem, se sídlem Thomayerova 1669/5, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, IČ: 22799443
Kontakt na organizátora: info@holotropniterapie.cz, +420603427545

 1. Objednání služby
  1. Přes e-shop vložením požadované akce do košíku a dále dle instrukcí e-shopu. Po obdržení Vaší objednávky budete e-mailem informováni o průběhu vyřizování Vaší objednávky. V případě, že Vámi objednaná akce nebude dostupná, budete neprodleně informováni o náhradním řešení, nebo bude objednávka zrušena a peníze zcela vráceny.
  2. Objednání účasti na akci je možné provést také telefonicky na telefonním čísle +420603427545
  3. Další možností je učinit objednávku písemně na e-mail info@holotropniterapie.cz – v objednávce prosíme uvést přesný termín akce, Vaše jméno, příjmení, telefon a adresu. Zájemce bude vyzván k dalším krokům.
 2. Závaznost objednávky
  1. Objednávka se stává závaznou po splnění následujících podmínek:
   1. po připsání plné ceny akce na účet organizátora
   2. po potvrzení účasti zájemce organizátorem na základě vyhodnocení zdravotního stavu zájemce
  2. Registrace na akci se považuje za závaznou uhrazením alespoň registračního poplatku. Ten je specifikován pro každopu akci zvlášť.
  3. Organizátor potvrdí zájemci jeho účast emailem.
  4. Organizátor může účast zájemce odmítnout bez uvedení důvodu.
 3. Zdravotní předpoklady
  1. Účastník je povinen vyplnit zdravotní formulář, úplně a pravdivě a doručit jej organizátorovi co nejdříve po objednání účasti na akci.
  2. Organizátor posoudí zdravotní stav zájemce. Pokud to stav vyžaduje, vyžádá si organizátor podrobnější informace nebo osobní konzultaci.
  3. Organizátor může ze zdravotních důvodů zájemce klást podmínky, za kterých se smí zájemce účastnit. Může jej i zcela odmítnout.
 4. Zrušení objednávky
  1. Zájemce má právo odstoupit od objednávky, což provede zpravidla písemnou formou na email organizátora. Lze také telefonicky. Vyjádření o zrušení musí být zřejmé a jednoznačné.
  2. Při odstoupení od objednávky bude zájemci účtován storno poplatek 500,-Kč.
  3. Pokud je u akce specifikovaná nevratná záloha, tato se již při zrušení akce ze strany zájemce nevrací.
  4. Odstoupí-li zájemce od objednávky do 30 dnů před začátkem akce, bude mu vráceno 100% ceny akce, avšak po odečtení storno poplatku.
  5. Odstoupí-li zájemce od objednávky méně než 30 dnů před začátkem akce, bude mu vráceno 70% ceny akce.
  6. Odstoupí-li zájemce od objednávky méně než 2 dny před začátkem akce, bude mu vráceno 0% ceny akce.
  7. Při zrušení akce organizátorem bude zájemci vráceno 100% uhrazené ceny akce.
  8. Organizátor má právo kdykoliv akci odvolat. A to bez náhrady případných souvisejících vícenákladů účastníka.
 5. Možnosti platby
  1. Pro místní platby v CZK je platba předem na účet číslo:
   • 2500372694/2010
   • variabilní symbol je číslo objednávky zájemce
  2. Pro platby ze zahraničí v EUR je platba předem na účet. Variabilní symbol nebo poznámka k platbě je číslo objednávky. Údaje účtu jsou:
   • název účtu: 3via, s.r.o.
   • číslo účtu: 2301526582/2010
   • název banky: FIO Banka
   • IBAN: CZ3120100000002301526582
   • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
  3. Ojediněle hotově na semináři, při uhrazení poplatku pro závaznou registraci.
 6. Provedení služby
  1. Termíny a lokalita jsou uvedeny v popisu akce a na objednávce
  2. Účastník si zajišťuje dopravu na místo akce na vlastní náklady a odpovědnost tak, aby byl na místě včas před zahájením akce..
  3. Ubytování, strava, případně další služby jsou poskytovány pouze tehdy, když je to uvedeno v popisu akce, včetně jejich cena a podmínek.
 7. Doplňující a závěrečné informace
  1. Účastník obdrží emailem podrobné informace k účasti na akci před jejím začátkem.
  2. Účastník je povinen se na akci chovat tak, aby sobě ani druhým nezpůsobil žádnou újmu. Ať už fyzickou nebo emoční. Stejně tak se zavazuje chránit a nepoškozovat majetek a předměty v místě konání.
  3. Organizátor má právo účastníka z akce vyhostit, bez náhrady, pokud se chová nevhodně a porušuje výše uvedená pravidla.
  4. Pokud jsou s účastí zájemce spojeny další náklady (např. rezervace jízdenky apod.) je vhodné, aby s nimi účastník vyčkal do potvrzení účasti organizátorem.