14.1.2023
4.2.2023
4.3.2023
1.4.2023
22.4.2023
20.5.2023
10.6.2023

Na akci je nutné se přihlásit předem.
Individuální termíny je třeba dohodnout mailem či telefonem.

Holotropní dýchání v malé skupině

Jednodenní workshop

Během dýchání zažijeme jedinečnou příležitost položit se s důvěrou a respektem do vnitřních prožitků, které vyvstanou. Vytvoříme si takový prostor, ve kterém je možné vše a zároveň není nic nutné. Možná se setkáme s něčím co přesahuje naše vnímání a představy. Možná zažijeme vhledy, inspiraci, uvolnění, je to individuální. Možnost transformace vyžaduje Vaši otevřenost, odevzdanost procesu a prostředí s respektem, přijetím a důvěrou. Takové budeme mít. To co prožijeme ovlivní náš život. Buďte proto prosím již teď k sobě všímaví, citliví a laskaví. Pozorujte co se ve Vás odehrává a jaké jsou Vaše vzorce chování. Transformační proces spojený s Holotropním dýcháním většinou tiše začíná již při přihlášení. Tento čas je vzácným obdobím kdy pro sebe, naše blízké, a tím i pro celou společnost, děláme něco velmi důležitého.

Průběh a struktura dne

Skupina je obvykle kolem 10 účastníků. Sdílení životních příběhů a prožitků z dýchání přináší vzájemné obohacení, posiluje odhodlání a vytváří podpůrnou energii skupiny. V tomto formátu se účastníci dělí do dvojic, kde prožijí roli dýchajícího, ale také roli pečovatele – sittera. Během dne jsou 2 dýchání. Jednou ho prožijete jako dýchající a jednou jako sitter.

 • Zahájení a seznámení skupiny – ráno v 9:00 (0,5h) 
 • Seznámení s průběhem dýchání – technické i transpersonální aspekty. Příprava na dýchání. Rozdělení do skupin. (1,5h)
 • Úvodní relaxace – Holotropní dýchání – rezerva na uzavření prožitku. 1. část. (3,5h)
 • Grafické ukotvení prožitku, kreslení, poznámky, tvorba mandaly. (0,5h)
 • Odpočinek, občerstvení z vlastních zdrojů (přinesené s sebou, neopouštíme prostor) (0,5h)
 • Úvodní relaxace – Holotropní dýchání – rezerva na uzavření prožitku. 2. část. (3,5h)
 • Grafické ukotvení prožitku, kreslení, poznámky, tvorba mandaly. (0,5h)
 • Odpočinek, občerstvení z vlastních zdrojů (přinesené s sebou, neopouštíme prostor) (0,5h)
 • Sdílení prožitku. (1h)
 • Informace k integraci prožitku a uzavření sezení – večer mezi 21-22h. (0,5h)

Integrace – jak o sebe pečovat po holotropním dýchání

Integrace je klíčová pro zužitkování procesu pro náš každodenní život. Ten je tím mnohdy navždy pozitivně ovlivněn. Z rozsáhlého tématu vybírám alespoň heslovitě to nejdůležitější pro 3-4 dny po dýchání:

 • Mít čas pro sebe – relaxace, meditace, odpočinek, příroda, pohoda.
 • Vyhnout se stresu.
 • Pobývat a sdílet pouze s bezpodmínečně podporující osobou, která bez posuzování chápe a respektuje co děláme.
 • Vyhnout se rušivým okolním vlivům (zprávy, nákupy, rušná místa, oslavy apod.).
 • Vyhnout se alkoholu a rekreačním drogám.
 • Pečovat o své tělo a duši – koupel, masáž, jídlo, meditace, cvičení, …
 • 1x denně se vracet k prožitku z dýchání, prostřednictvím mandaly a poznámek.
 • Nedělat významné životní změny, ale spíše si je poznamenat.

Jak se přihlásit?

 1. Napsat na email pavel.sevcik@holotropniterapie.cz zvolený termín.
 2. Vyplnit zdravotní dotazník zde.
 3. Uhradit zálohu 1200,-Kč, nebo celou částku 3200,-Kč na účet č.: 2501812153/2010 (záloha potvrzuje Vaši rezervaci).

Kdy a kde

Začátek akce 9:00, ukončení  do ca 21-22:00
PRAHA: Studio Loona – Křižíkova 67, Praha, Karlín –  zvonek Loona, https://g.page/studioloona?share

Cena

 3200,-Kč/os. (z toho záloha 1200,-Kč)

Pokud cítíte touhu zúčastnit se, avšak finanční situace Vám to nedovoluje, lze po dohodě poskytnout slevu, v závislosti na počtu přihlášených osob do skupiny.

Co s sebou

 • nerozbitnou láhev s vodou na pití během dýchání
 • šátek nebo blindfold na zakrytí očí
 • volný oděv – na převlečení na dýchání, aby energie v těle mohla volně proudit
 • jídlo – oběd nebo větší svačinu, je vhodné se po dýchání najíst. Bohužel není v našich technických ani kapacitních možnostech poskytnout stravování, jen malé pohoštění.
 • deky, polštáře i prostěradla jsou na místě k dispozici, ale pokud chcete mít své oblíbené, vezměte si je, případně také svůj oblíbený talisman.

Jak se připravit

 • Být dobře vyspaní, bez spánkového dluhu.
 • V předchozích dnech vynechat případný alkohol, včetně rekreačních drog.
 • Pokusit se zpřítomnit a zvědomit co a proč dělám, zjemnit a vyvarovat se stresu.
 • Požádat naše nejbližší o podporu – pokud jsou na stejné vlně a chápou co děláme.

Jak dále akcelerovat svůj osobní rozvoj po holotropním dýchání?

V mnoha původních kulturách existoval způsob péče o sebe a společnost prostřednictvím rozšířených stavů vědomí. Ať už se jednalo o zpěvy, tance, hlubinné meditace, dechová cvičení, modlitby, nebo rituální užívání substancí. Lidé tak měli více méně pravidelnou možnost vnitřní práce, léčení, řešení náročných životních situací a přispívali tak ke zdraví svých vztahů a společnosti. V dnešní kultuře nacházíme nové formy této péče, znovu objevujeme a rozvíjíme některé původní. 

 • Doporučuji holotropní dýchání alespoň 2x do roka. 
 • Pro ty, kteří chtějí projít výrazným posunem a životní změnou doporučuji z počátku dýchat 6x za sebou s odstupem 1-2 měsíce
 • Mezi dýcháními lze využít pravidelných terapií kde společně integrujeme prožitky, procházíme životní situace, odhalujeme vzorce, možné příčiny a souvislosti s obtížnými situacemi a východisky z nich. Pracuji integrálním způsobem a využívám jak verbální terapii, tak bioenergetickou práci s tělem, archetypální psychologii osobnosti a další přístupy podporující směřování k celistvosti.