Pro událost začínající dne:

Záměrem Holotropního dýchání je osobní rozvoj a nemělo by být považováno za náhradu psychoterapie. Holotropní dýchání může vyvolat dramatické zkušenosti doprovázené silnými emočními a fyzickými projevy. Tento seminář není vhodný pro těhotné ženy, pro osoby s kardiovaskulárními potížemi, při závažných problémech s vysokým tlakem, při psychiatrické diagnóze, při probíhající psychospirituální krizi, po nedávném chirurgickém zákroku nebo při nedávných zlomeninách, při akutní infekční chorobě, nebo při epilepsii.

Pokud máte jakékoli pochybnosti zda se můžete zůčastnit, poraďte se prosím se svým lékařem, terapeutem a s organizátory semináře.

Odpovědi na následující otázky pomohou organizátorům zajistit co nejbezpečnější prostředí a podporu při Vašem dýchání. Vaše údaje jsou důvěrné a nebudou s nikým sdíleny. Prosíme o zodpovězení následujících otázek pravdivě a úplně jak jen můžete. Pokud u nějaké otázky odpovíte ano, prosíme rozviňte Vaši odpověď v přilehlých řádcích. Děkujeme.

 

1. Prošli jste v minulosti nebo procházíte v současnosti některou z následujících situací?
Kardiovaskulární choroby, srdeční potíže, zástava, infarkt -ANO-ne
Vysoký krevní tlak -ANO-ne
Závažná psychická porucha -ANO-ne
Nedávná operace -ANO-ne
Historické, nebo nedávné fyzické zranění, včetně zlomenin, vymknutí, nebo vykloubení -ANO-ne
Procházíte infekční nebo jinou přenosnou chorobou? -ANO-ne
Zelený oční zákal -ANO-ne
Odchlípnutí sítnice -ANO-ne
Epilepsie -ANO-ne
Osteoporóza -ANO-ne
Astma (Pokud ano, prosím přineste si Váš inhalátor s sebou na dýchání) -ANO-ne
Jste HIV pozitivní? -ANO-ne
2. Jste těhotná? -ANO-ne
3. Byly jste někdy hospitalizováni z lékařských důvodů? -ANO-ne
4. Byly jste někdy hospitalizováni z psychiatrických důvodů? -ANO-ne
5. Účastníte se aktuálně nějaké terapie, terapeutické či podpůrné skupiny? -ANO-ne
6. Užíváte v současnosti nějaké léky? -ANO-ne
7. Jste závislí na nějaké návykové látce (např. alkohol, kokaine atd.)? -ANO-ne
8. Proběhla ve Vaší rodině nebo mezi blízkými nějaká nedávná tragická událost? -ANO-ne
9. Užíváte takzvané “rekreační drogy”? -ANO-ne
10. Máte zkušenost s psychedelickými látkami? -ANO-ne
11. Máte zkušenost s rozšířeným stavem vědomí? -ANO-ne
12. Máte již zkušenost s Holotropním dýcháním? -ANO-ne
13. Je zde něco jiného ohledně Vašeho fyzického a emočního zdraví co bychom měli vědět, nebo nějaká diagnóza? -ANO-ne

 

Kontaktní informace na blízkou osobu v naléhavém případě:

 

Tento zdravotní formulář musí být vyplněn a je podmínkou pro potvrzení účasti na semináři. Organizátoři díky těmto informacím prověří, případně zkonzultují a posoudí Váš zdravotní stav a vhodnost účasti na semináři. Teprve následně bude Vaše účast závazně potvrzena.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM A ODSOUHLASTE NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ: