Holotropní dýchání v Ústí nad Labem 22.5. od 19:00 - 23.5. 2020 do 22:00

Skupinový workshop Holotropního dýchání. Prohloubeným dýcháním a evokativní hudbou navodíme mimořádný stav vědomí a uvolníme emoční a bioenergetické bloky. Tím kontaktujeme svůj přirozený sebeléčivý potenciál - vnitřní léčivou inteligenci. Spojíme se s naším podvědomím a můžeme projít naší biografií až

Holotropní dýchání v Praze 29. - 30.5. 2020

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na víkendový seminář Holotropního Dýchání. Jde o zážitkovou metodu sebepoznávání a sebeléčení, prostřednictvím rozšířeného stavu vědomí. Holotropní dýchání vyvinuli Stanislav a Christina Grofovi, jako moderní přístup k psychoterapii. Zažijeme cestu do svého nitra, za hranice

 

Workshopy 2020

25. Ledna (Ústí nad Labem)
28. – 29. Února (Praha)
6. Března (Ústí nad Labem)
23. Května (Ústí nad Labem)
29. – 30. Května (Praha)
11. Července (Ústí nad Labem)

Na našich workshopech se na Vás těší facilitátoři
Pavel Ševčík, Magdalena Šimečková, Karel Fuller,
Martin Ďuriš, Jana Vysoudilová, Lukáš Srbecký
a další kolegové a přátelé ve výcviku.

S láskou a úctou Vás zveme na společnou cestu k celistvosti.

Holotropní terapie

Vychází z předpokladu léčivého potenciálu mimořádných stavů vědomí. Slouží k nahlédnutí hluboko do psychiky, až za hranice vlastní osobnosti a současné biografie. Dochází při ní k významnému sebepoznání a seberozvoji, ale i k léčení, zejména při opakované zkušenosti.

Pro koho je Holotropní dýchání vhodné?

Holotropní dýchání je vhodné pro ty, kteří se snaží pracovat na vlastním osobním rozvoji, chtějí se lépe poznat a chtějí na sobě vykonat transformativní práci v bezpečném prostředí. Stejně tak dýchání ocení lidé, kteří potřebují vykonat změnu ve svém životě, ať už z pocitu stagnace, nebo proto, že se setkali se složitou životní situací, kterou nelze změnit, nebo jen těžko pochopit a přijmout. Holotropní dýchání je vhodná podrpora dlouhodobého terapeutického procesu. Rozvněž průzkůmníci rozšířených stavů vědomí, psychonauté a zájemci o psychedelika, jejichž pohnutky jsou osobní rozvoj a léčení, najdou v Holotropním dýchání bezpečnou a účinnou metodu.

Vliv na osobnost, životní strategii a hierarchii hodnot
V průběhu systematického sebezkoumání při holotropních stavech vědomí, dříve nebo později začneme rozpoznávat, že naše nejhlubší potřeby nejsou materiální, ale spirituální povahy.

Léčení emočních a psychosomatických zátěží
Uvolněním a vybitím emočních a bioenergetických bloků dochází k významné harmonizaci na fyzické i psychické úrovni. Při systematické práci dochází k léčbě poruch.

Příznivý účinek na fyzické nemoci
V mnoha případech se při dýchání ukázalo, že jedinci trpící např. chronickými infekcemi jako jsou sinusitis, pharyngitis, bronchitis, nebo cystitis, byli v příslušné oblasti bioenergeticky zablokovaní.

Potenciál pro léčení kulturně historických konfilktů a zranění.
Opakovaně a bez vyjímky lze při Holotropních sezeních pozorovat rychlé opadnutí názorových, kulturních, politických, náboženských nebo jazykových bariér.

Holotropní dýchání

Je experimentální metoda sebezkoumání a psychoterapie, vyvinutá Stanislavem a Cristinou Grofovými. Díky této technice můžeme bezpečně dosáhnout mimořádných stavů vědomí, kde je ukryt léčivý potenciál. Říkáme tomu holotropní stav vědomí. Jde o jednoduchou kombinaci zrychleného dechu, evokativní hudby a práce s tělem. Během dýchání se uvolňují emoční bloky a všechny pocity a energie, které v životě nebyly dostatečně vyjádřené. Léčivý potenciál je založen na přístupu k vrstvám podvědomí, které jsou jednak z naší biografie a dále z předporodního období a z oblasti transpersonální. Právě tam se můžeme dotknout psycho-spirituálních  kořenů našich emočních a psychosomatických nesrovnalostí.

V dávných a před-industriálních společnostech hráli dech a dýchání velmi důležitou roli v jejich kosmologii, mytologii a filozofii, stejně tak i v jejich rituálech a duchovních praktikách.

Různé dechové techniky byly od nepaměti využívány k léčení a ke spirituálním účelům. Od pradávna prakticky každý významný psychospirituální systém, který se snaží pochopit lidskou přirozenost vnímá dech jako klíčové spojení mezi přírodou, lidským tělem, psychikou a duchem.

Jaké služby lze využít?

  • skupinové zážitkové semináře holotropního dýchání
  • individuální holotropní dýchání
  • individuální terapie a konzultace osobního rozvoje
  • pomoc s integrací po zážitcích z rozšířených stavů vědomí
  • provázení při Vašem zážitku rozšířeného vědomí
  • systematické provázení při hledání a nalézání vlastní autenticity