Holotropní dýchání 2023 – Praha – Karlín

Je dostupné ve skupinách kolem 10-14 účastníků a také jako individuální dýchání pro jednotlivce, dvojice/páry, případně trojice.
Aktuální dostupné termíny skupin jsou:

14.1.2023 plně obsazeno
4.2.2023 plně obsazeno
4.3.2023 plně obsazeno
1.4.2023 plně obsazeno
22.4.2023 plně obsazeno
20.5.2023 plně obsazeno
10.6.2023 (1 volné místo)
23.6.2023 (pá)
22.9.2023 (pá)
21.10.2023
17.11.2023
16.12.2023

Jedná se většinou o sobotu, celý den, v časech 9-22h. Je nutné se předem přihlásit. Jste srdečně vítáni.
(Individuální termíny je třeba dohodnout mailem. Momentálně však nejsou z kapacitních důvodů v nabídce.
Nové individuální termíny očekáváme od 9/2023, případně od 1/2024.)

Holotropní terapie

Vychází z předpokladu léčivého potenciálu mimořádných stavů vědomí. Slouží k nahlédnutí hluboko do psychiky, až za hranice vlastní osobnosti a současné biografie. Dochází při ní k významnému sebepoznání a seberozvoji, ale i k léčení, zejména při opakované zkušenosti.

V dávných a před-industriálních společnostech hráli dech a dýchání velmi důležitou roli v jejich kosmologii, mytologii a filozofii, stejně tak i v jejich rituálech a duchovních praktikách.

Různé dechové techniky byly od nepaměti využívány k léčení a ke spirituálním účelům. Od pradávna prakticky každý významný psychospirituální systém, který se snaží pochopit lidskou přirozenost vnímá dech jako klíčové spojení mezi přírodou, lidským tělem, psychikou a duchem.

Holotropní dýchání

Je experimentální metoda sebezkoumání a psychoterapie, vyvinutá Stanislavem a Cristinou Grofovými. Díky této technice můžeme bezpečně dosáhnout mimořádných stavů vědomí, kde je ukryt léčivý potenciál. Říkáme tomu holotropní stav vědomí. Jde o jednoduchou kombinaci zrychleného dechu, evokativní hudby a práce s tělem. Během dýchání se uvolňují emoční bloky a všechny pocity a energie, které v životě nebyly dostatečně vyjádřené. Léčivý potenciál je založen na přístupu k vrstvám podvědomí, které jsou jednak z naší biografie a dále z předporodního období a z oblasti transpersonální. Právě tam se můžeme dotknout psycho-spirituálních  kořenů našich emočních a psychosomatických nesrovnalostí.

Vliv na osobnost, životní strategii a hierarchii hodnot
V průběhu systematického sebezkoumání při holotropních stavech vědomí, dříve nebo později začneme rozpoznávat, že naše nejhlubší potřeby nejsou materiální, ale spirituální povahy.

Léčení emočních a psychosomatických zátěží
Uvolněním a vybitím emočních a bioenergetických bloků dochází k významné harmonizaci na fyzické i psychické úrovni. Při systematické práci dochází k léčbě poruch.

Příznivý účinek na fyzické nemoci
V mnoha případech se při dýchání ukázalo, že jedinci trpící např. chronickými infekcemi jako jsou sinusitis, pharyngitis, bronchitis, nebo cystitis, byli v příslušné oblasti bioenergeticky zablokovaní.

Potenciál pro léčení kulturně historických konfilktů a zranění.
Opakovaně a bez vyjímky lze při Holotropních sezeních pozorovat rychlé opadnutí názorových, kulturních, politických, náboženských nebo jazykových bariér.

Pro koho je Holotropní dýchání vhodné?

Holotropní dýchání je vhodné pro ty, kteří se snaží pracovat na vlastním osobním rozvoji, chtějí se lépe poznat a chtějí na sobě vykonat transformativní práci v bezpečném prostředí. Stejně tak dýchání ocení lidé, kteří potřebují vykonat změnu ve svém životě, ať už z pocitu stagnace, nebo proto, že se setkali se složitou životní situací, kterou nelze změnit, nebo jen těžko pochopit a přijmout. Holotropní dýchání je vhodná podrpora dlouhodobého terapeutického procesu. Rozvněž průzkůmníci rozšířených stavů vědomí, psychonauté a zájemci o psychedelika, jejichž pohnutky jsou osobní rozvoj a léčení, najdou v Holotropním dýchání bezpečnou a účinnou metodu.

Jaké služby lze využít?

  • skupinové zážitkové semináře holotropního dýchání
  • individuální holotropní dýchání
  • individuální terapie a konzultace osobního rozvoje
  • pomoc s integrací po zážitcích z rozšířených stavů vědomí
  • provázení při Vašem zážitku rozšířeného vědomí
  • systematické provázení při hledání a nalézání vlastní autenticity