Pro koho je Holotropní dýchání určeno?

Holotropní dýchání vyhledávají nejčastěji lidé, kteří

  • chtějí lépe porozumět sami sobě a prohloubit proces sebepoznání
  • cítí potřebu změny ve svém životě, pocit stagnace nebo konfrontace s pocity, emocemi a zážitky, které je obtížné přijmout, pochopit nebo změnit
  • mají zájem o hlubokou, transformativní práci v bezpečném prostředí
  • zajímají se o změněné stavy vědomí a jejich léčivý potenciál
  • chtějí podpořit svůj terapeutický proces
  • mají zájem o řešení svých psychosomatických potíží
  • a mnoho dalších

O metodě

Základním předpokladem holotropního dýchání je důvěra ve vnitřní léčivý potenciál v každém z nás. Nikdo není lepším odborníkem na náš proces než my samotní.

Za použití zrychleného dýchání a evokativní hudby navodíme mimořádný stav vědomí a uvolníme emoční a bioenergetické bloky. Tím kontaktujeme svou vnitřní léčivou inteligenci. Díky tomuto postupu se spojíme s naším podvědomím a můžeme projít  naší biografickou historií až do perinatální oblasti a dále do archetypální či transpersonální oblasti zážitků. V těchto vrstvách podvědomí mívá své kořeny mnoho psychosomatických onemocnění. Energetická ložiska jsou během dýchání vynášena na povrch a uvolňována díky spontánnímu vyjádření. To může být podpořeno cílenou prací s tělem.

Dech a dechové techniky byly užívány k navození mimořádných stavů vědomí od pradávna a napříč kulturami. Zrychlený a prohloubený dech mění alkalitu krve a látek ovlivňujících mozek. Na rozdíl od tradičních dechových technik, které využívá například jógová praxe, v holotropním dýchání neexistuje přesně předepsaný způsob, jak dýchat. Prohloubení a zintenzivnění dechu je zprvu prováděno vědomě a napomáhá mu hudební set sestavený speciálně za tímto účelem.

 

Na workshopech holotropniterapie.cz se setkáte s certifikovaným facilitátorem Holotropního dýchání a absolventem výcvikového programu Grof Transpersonal Training, Pavlem Ševčíkem a jeho zkušenými spolupracovníky.

Mgr. Pavel Ševčík

Stanislav Grof a Pavel Ševčík

V roce 2015 jsem vstoupil do mezinárodního výcviku Grof Transpersonal Training. Učinil jsem tak po 15ti letech s Holotropnín dýcháním a transpersonálními zkušenostmi na své cestě osobním rozvojem a sebepoznáním. Po certifikaci v roce 2018 poskytuji prostřednictvím Holotropniterapie.cz příležitosti holotropní vnitřní práce pro skupiny i jednotlivce. Nadále se účastním mezinárodních výcvikových modulů, abych prohluboval svou praxi a provázel v růstu nové budoucí kolegy facilitátory.

Na své profesní cestě jsem vystudoval fyziku a techniku na pedagogické fakultě, kde se mou zálibou stala také psychologie. Pestré životní zkušenosti jsem získal také jako business manager a konzultant, kde dodnes působím.  Jako mentor jsem působil v rámci Laboratoře nadace Vodafon nebo Leadership Academy.

Společně se zájmem o transpersonální psychologii jsem se začal věnovat alternatvním metodám ve vzdělávání a tématům osobního rozvoje, především v rámci holotropního paradigmatu. Od 90tých let jsem se na své cestě k celistvosti setkal s mnoha metodami sebepoznání a sebeléčení různých původních kultur, tradic a konceptů, které se nakonec spojují vždy v jedno. Zaujal mě léčivý potenciál holotropních stavů vědomí, který uplatňuji ve své práci společně s principy jako jsou; autonomie vnitří inteligence, respekt a hranice, všímavost a autentičnost. Své kompetence nadále rozvíjím v psychoterapeutickém výcviku.
Jsem otcem tří dětí, miluji hudbu, haiku a procházky v přírodě.

Metodu Holotropního dýchání považuji za esenci a znovuobjevený poklad dávných kultur a za jeden z nejúčinnějších nástrojů pro hlubokou vnitřní trasformaci, léčení a osobní rozvoj. Se srdečným zájmem sdílím a vytvářím příležitosti pro uplatnění holotropního paradigmatu v současné společnosti.

Holotropní dýchání – výňatek z knihy Stanislava Grofa o Holotropním dýchání (zveřejněno s laskavým svolením autora).