Podrobnější informace o lidech a Holotropním dýchání připravujeme. Zatím stručně takto:

Pro koho je Holotropní dýchání určeno?

Holotropní dýchání vyhledávají nejčastěji lidé, kteří

  • chtějí lépe porozumět sami sobě a prohloubit proces sebepoznání
  • cítí potřebu změny ve svém životě, pocit stagnace nebo konfrontace s pocity, emocemi a zážitky, které je obtížné přijmout, pochopit nebo změnit
  • mají zájem o hlubokou, transformativní práci v bezpečném prostředí
  • zajímají se o změněné stavy vědomí a jejich léčivý potenciál
  • chtějí podpořit svůj terapeutický proces
  • mají zájem o řešení svých psychosomatických potíží
  • a mnoho dalších

O metodě

Základní premisou holotropního dýchání je důvěra ve vnitřní léčivý potenciál v každém z nás. Nikdo není lepším odborníkem na náš proces než my samotní.

Za použití zrychleného dýchání a evokativní hudby navodíme mimořádný stav vědomí a uvolníme emoční a bioenergetické bloky. Tím kontaktujeme svou vnitřní léčivou inteligenci. Díky tomuto postupu se spojíme s naším podvědomím a můžeme projít  naší biografickou historií až do perinatální oblasti a dále do archetypální či transpersonální oblasti zážitků. V těchto vrstvách podvědomí mívá své kořeny mnoho psychosomatických onemocnění. Energetická ložiska jsou během dýchání vynášena na povrch a uvolňována díky spontánnímu vyjádření. To může být podpořeno cílenou prací s tělem.

Dech a dechové techniky byly užívány k navození mimořádných stavů vědomí od pradávna a napříč kulturami. Zrychlený a prohloubený dech mění alkalitu krve a látek ovlivňujících mozek. Na rozdíl od tradičních dechových technik, které využívá například jógová praxe, v holotropním dýchání neexistuje přesně předepsaný způsob, jak dýchat. Prohloubení a zintenzivnění dechu je zprvu prováděno vědomě a napomáhá mu hudební set sestavený speciálně za tímto účelem.

 

Na workshopech holotropniterapie.cz se setkáte se zkušenými facilitátory. Aktuální tým se mění dle akce.

Pavel Ševčík, Magdalena Šimečková, Karel Fuller,
Martin Ďuriš, Jana Vysoudilová, Lukáš Srbecký

A další kolegové a také s přátelé ve výcviku.

 

Pavel Ševčík

Stanislav Grof a Pavel Ševčík

Sdílení této úžasné účinné a celostní metody osobního rovoje bylo mým hnacím motorem k přihlášení do mezinárodního výcviku Grof Transpersonal Training. Učinil jsem tak po 15ti letech s Holotropnín dýcháním na své vlastní cestě osobním rozvojem a sebeléčení. Po certifikaci v roce 2018 jsem se proto rohodl založit Holotropniterapie.cz a tudy publikovat příležitosti Holotropní práce pro skupiny i jednotlivce. Velmi si vážím spolupráce všech mých kolegů, jako nástroje pro vzájemné učení a supervizi. I po certifikaci se nadále účastním mezinárodních výcvikových modulů, abych prohluboval svou praxi a provázel v růstu nové budoucí kolegy facilitátory.

 

Vystudoval jsem fyziku a techniku na pedagogické fakultě. Obzvlášť mě bavila psychologie, pedagogika a sociání psychologie. S velkým zájmem sleduji propojení hmotného a nehmotného světa. Společně se zájmem o transpersonální psychologii jsem se začal věnovat alternatvním metodám ve vzdělávání a tématům osobního rozvoje, především v rámci holotropního paradigmatu. Od 90tých let jsem se na své cestě k celistvosti setkal s mnoha zkušenostmi v rámci různých kultur, tradic a konceptů. Zaujal mě léčivý potenciál holotropních stavů vědomí, který uplatňuji ve své práci společně s principy jako jsou; autonomie vnitří inteligence, respekt a hranice, všímavost a autentičnost.

V letech 2015 – 2018 jsem absolvoval výcvikový program Grof Transpersonal Training a stal se certifikovaným facilitátorem Holotropního dýchání. Tuto metodu považuji za esenci a znovuobjevený poklad dávných kultur a za jeden z nejúčinnějších nástrojů pro hlubokou vnitřní trasformaci, léčení a osobní rozvoj. Se srdečným zájmem sdílím a vytvářím příležitosti pro uplatnění holotropního paradigmatu v současné společnosti.