Mgr. Pavel Ševčík

V roce 2015 jsem vstoupil do mezinárodního výcviku Grof Transpersonal Training. Učinil jsem tak po 15ti letech s Holotropnín dýcháním a transpersonálními zkušenostmi na své cestě osobním rozvojem a sebepoznáním. Po certifikaci v roce 2018 poskytuji prostřednictvím Holotropniterapie.cz příležitosti holotropní vnitřní práce pro skupiny i jednotlivce. Nadále se účastním mezinárodních výcvikových modulů, abych prohluboval svou praxi a provázel v růstu nové budoucí kolegy facilitátory.

Na své profesní cestě jsem vystudoval fyziku a techniku na pedagogické fakultě, kde se mou zálibou stala také psychologie. Pestré životní zkušenosti jsem získal také jako business manager a konzultant, kde dodnes působím.  Jako mentor jsem působil v rámci Laboratoře nadace Vodafon nebo Leadership Academy.

Společně se zájmem o transpersonální psychologii jsem se začal věnovat alternatvním metodám ve vzdělávání a tématům osobního rozvoje, především v rámci holotropního paradigmatu. Od 90tých let jsem se na své cestě k celistvosti setkal s mnoha metodami sebepoznání a sebeléčení různých původních kultur, tradic a konceptů, které se nakonec spojují vždy v jedno. Zaujal mě léčivý potenciál holotropních stavů vědomí, který uplatňuji ve své práci společně s principy jako jsou; autonomie vnitří inteligence, respekt a hranice, všímavost a autentičnost. Své kompetence nadále rozvíjím v psychoterapeutickém výcviku.
Jsem otcem tří dětí, miluji hudbu, haiku a procházky v přírodě.

Metodu Holotropního dýchání považuji za esenci a znovuobjevený poklad dávných kultur a za jeden z nejúčinnějších nástrojů pro hlubokou vnitřní trasformaci, léčení a osobní rozvoj. Se srdečným zájmem sdílím a vytvářím příležitosti pro uplatnění holotropního paradigmatu v současné společnosti.

Mgr. Lucie Heralová

Lucie Heralová - facilitátorka Holotropního dýchání

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii. Své studium jsem ukončila diplomovou prací zaměřující se na terapeutický potenciál rozšířených stavů vědomí a možnostmi práce s nimi. V současné době pracuji jako psycholožka v Centru duševního zdraví ve Strakonicích, kde nabízím podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním.
S holotropním dýcháním jsem se setkala poprvé v roce 2013. Od té doby je holotropní dýchání důležitou součástí mé cesty v osobní i profesní rovině. V roce 2017 jsem se rozhodla pro započetí cesty facilitátora a postupně jsem prošla výcvikem Grof Transpersonal Training. Holotropní dýchání je pro mě elegantní metodou umožňující nám dostat se do kontaktu s naší moudrostí a opravdovostí.
Pracuji pod supervizí a nadále pokračuji ve svém vzdělávání účastí na mezinárodních výcvikových modulech. Blízko mám také k tématům smrti a znovuzrození, mytologie a moudrosti dávných kultur. Miluji přírodu a umění v nejrůznějších podobách.

Nabídku individuálních služeb najdete na mém webu:
https://www.psycholog-heralova.com/

Mgr. Šárka Jindřichová

Šárka Jindřichová je účastnice mezinárodního výcviku Grof Transpersonal Training. Dlouhodobě se věnuje osobnímu rozvoji a zdravému životnímu stylu. Absolvovala lingvisticko antropologické vzdělání na FFUK. V rámci týmu funguje jako floater a podpora účastníků i facilitátorů.

Individuální terapie a konzultace

Poskytujeme psychoterapeutické služby biosyntetickými, psychodynamickými a integrálními metodami. Dále psychologické poradenství, terapeutické sezení jako příprava na holotropní zkušenost, nebo návazná terapie napomáhající integraci. Významnou součástí je poradenství zdravého životního stylu, péče o tělo, stravu, spánek, biorytmus a životní návyky.