Uživatel projevil souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, kde byl jednoznačně informován o možnosti projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů a také odkázán na tento dokument a vyzván k jeho přečtení.

Majitel webu 3via, s.r.o. IČ: 22799443 prohlašuje, že na základě projeveného souhlasu uživatele webu zpracovává následující osobní údaje:

 • Jména a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní čísla
 • Emailová adresa
 • Datum anrození
 • Věk
 • Pohlaví
 • Osobní data ze zdravotního formuláře (obsahující jméno a telefonní kontakt na blízkou osobu)
 • IP adresa

Za těmito účely:

 • Uchovávání e-mailových adres za účelem zasílání zpráv od společnosti Holotropní terapie (3via, s.r.o.), pokud zákazníci vyjádřili svůj souhlas.
 • Shromažďování a ukládání dalších výše uvedených údajů se provádí výhradně za účelem posouzení zdravotního stavu zákazníka a jeho vhodnosti k účasti na akci. Výše uvedené platí také pro zachování bezpečnosti a bezpečnosti práce zprostředkovatelů a dalších účastníků.

Na dobu:

 • Po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování.

K výše uvedeným údajům budou mít přístup následující subjekty a osoby:

 • Správce: 3via, s.r.o. IČ: 22799443
 • Zpracovatel: Michal Macák – emline.cz, IČ: 75269872 (správce webu)

Přístup k datům je uživateli umožněn na základě žádosti zaslané na email majitele webu:

Výpis dat, které jsou o něm evidovány mu bude zaslán na email, který majitel eviduje. Na stejném emailu je možné požádat o výmaz dat, zapomenutí, nebo úpravu dat a rozsahu souhlasu.

Osobní údaje z tohoto webu budou uchovávány v jeho databázi, která je přístupná pouze přes zabezpečený protokol HTTPS se zabezpečeným certifikátem.

Cookies s osobními údaji uživatelů se na tomto webu neukládají.